Takk for oss i Sladdertinget

Helt siden stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen åpnet Ministortinget 2020, har tipsene strømmet på til Sladdertinget. Vi takker for alle kommentarer og irettesettelser. Før vi avslutter med beste minner så vil igjen takke for tips fra spillerne. .

Dette er våres beste minner fra Ministortinget 2020:

You may also like...