Rødt ønsker færre timer i arbeid

Rødt ønsker å innføre sekstimers alminnelig arbeidstid i offentlige sektor. Forslaget kommer fra næringsminister i Rødt Amalie Lockert Johansen. Partiet sitt forslag om færre arbeids timer argumenteres med at det vil å øke livskvaliteten til arbeiderne, gi de bedre søvn og redusere stress men eksperter er skeptiske til forslaget.

Rødt henviser i vedlegget til noen tilfeller hvor sekstimers arbeids tid er blitt prøvd. Blant annet på Tine sine produksjonslokaler, hvor prøveprosjektet har pågått siden 2006. Tine rapporterte at test resultatene var positive med en nedgang på 11.5 prosent i sykefravær og en økning på 30 prosent på hvor effektive arbeiderene var. Likevel avsluttet Tine med sekstimers arbeidstimer i 2019 og returnere til de vanlige 7.5 timer på mange produksjonslokalene. Tine sa denne beslutningen kom av at de mistes millioner av kroner årlig av en følge av de sekstimersdagene.

Rødt sitt ønske om å minske arbeidstiden har blitt kritisert av økonomer og fagfolk. Tarjei Haves med økonomisk institutt i Oslo skriver «det er vanskelig å tro at effektivitet skal forbedres så mye at en gjør opp for tapt arbeidstid». Andre spesialister frykter også at et samfunn med sekstimers arbeidstid vil lage et passivt samfunn med holdningen at vi skal jobbe minst mulig.

Rødt mener også at å senke arbeidstiden ned til seks timer vil minske stress på arbeidsplassen. På tine sine produksjonslokaler rapporterte arbeiderene at stresset sank etter de nye tidene ble innført. Spesialister mener at arbeidsplasser med mye arbeids-stress burde heller løses med at man øker bemanningen istedet for å minske arbeidstiden.

Finansminister siv jensen skriver i sitt svar til spørsmålet om sekstimers arbeidstid fra Henrik Asheim fra Høyere at å innføre seks timer arbeidsdager vil kunne senke tilgangen på arbeidskraft ned med 15.8 prosent og øke statlig skatt med 8 prosent.

You may also like...