Real – Fake Trussel?

Det har kommet trusler angående skoleskyting på Rosenvilde skole. Partileder Frida Rasen Fløtten for FRP snakker åpent om hva hun tenker om trusselen.

  • «Fagfolk og eksperter jobber for å finne ut om denne trusselen er reell eller ikke. Vi stoler på dem, og gjør det de mener er det beste. Vi prøver å unngå at dette skal skje på best mulig måte, med de ressursene vi har tilgjengelige.»

                          -Frida Rasen Fløtten, partileder for FRP

Fagfolkene og ekspertene har fått jobben til å finne ut hvem som står bak denne trusselen og om dette er en spøk eller ikke. FRP leder Frida sier at disse er til å stole på, og gjør det de mener er det beste. FRP tar trusselen på stort alvor, og håper at fagfolkene og ekspertene vil ordne saken så fort som mulig. 

Journalist: Jesper Harberg Disen

You may also like...