Program For Ministortinget

Tirsdag 11.2.2020

0815 Oppmøte og innregistrering ved hovedinngangen
0830 Åpning av MiniStortinget (gamle gymsal) 
Tale ved stortingspresident Tone W. Trøen (Høyre)
Konstituering av MiniStortinget ved Stortingspresidentene Trontale ved Statsminister Ingrid Helene Hatlevik Trana

09.15 – 10.30

Partimøter Teambuilding (kort) Lage spørsmål til trontaledebatten og fordele taletid (tema med ansvar)    
10.30 PARTILEDER: Frist levere taleskjema for trontaledebatt (docs-dok. på ITL)
 
10.45- 11.45 Trontaledebatt

11.45- 12.15 Lunch

12.15 – 13.15 Partimøter Kort oppsummering av trontaledebatten Forberede komitémøtene:  
Kartlegge hvilke saker som er viktige for dere og de andre partiene:
– Hvilke må vi få igjennom?
– Hvilke kan vi forhandle bort? For AP, SP, SV, FRP: Avgjøre om/hvem dere skal kalle inn til spørretime (én minister per parti), forberede spørsmål til vedkommende. Husk å samkjøre dette med andre partier.
13.30 PARTILEDER: Frist levere innkalling til spørretime (docs-dok. på ITL)

13.00 – 13.30 Komiteledermøte (gamle gymsal) Info og forberedelse for komiteledere og nestledere  

13.45 – 14.30 Komitémøter Presentere partienes standpunkt i de ulike sakene i komitéen Kartlegge hvilke saker partiene kan bli enige om, hvilke partier som kan samarbeide, og hvem som er uenige.
14.45 – 15.30 Spørretime (gamle gymsal)

15.30 Partiledere, komitéledere og regjeringen oppsummering (gamle gymsal)  

Onsdag 12.2.2020

08.15 Oppmøte og innregistrering ved hovedinngangen

08.30 – 09.00

Pressekonferanse (glassgata)  
09.15 – 09.45 Partimøter Oppsummere dag 1 og pressekonferansen Siste oppsummering om saker dere må avgjøre før komitémøtene

10.00 – 10.30       10.45 Komitémøter Diskusjon om sakene som behandles i komitéen Votering over alle komitéens saker   KOMITELEDER: Frist levere komitéinnstillinger (i gamle gymsal)

10.45 – 11.30        
11.30
Partimøter Forberedelse til plenumsdebatt Gjennomgå alle saker:
Sikre at alle vet hva de skal stemme og at ulike personer holder innlegg i plenumsdebatten

PARTILEDER: Frist levere taleliste for plenumsdebatt (docs-dok. På ITL)

11.30 Lunsj

12.00 Plenumsdebatt med votering (pause med frukt ca. kl. 13.30)
Alle stortingsrepresentanter og ministere oppfordres til å delta aktivt i debatten, alle kan be om ordet.

MiniStortinget kan fremme mistillitsforslag mot Regjeringen eller en minister, mens Regjeringen kan stille kabinettsspørsmål overfor stortinget (MiniStortinget). Begge deler må leveres skriftlig til lærer Kristine Horntvedt. 

15.30 MiniStortinget på Rosenvilde avsluttes for i år.

Takk for nå!