Krf ønsker GRATIS barnehage

Krf ønsker å innføre gratis barnehage for lavinntektsfamilier og øke antall barnehagelærere for bedre oppfølging. Hensikten bak er at barnehage er viktig for utviklingen av barn.

Barn som leker i barnehagen

I et intervju med partileder Kacper Lyczewski sier han at familie og famillevelferd er kjernesaker til KRF derfor ønsker de å innføre gratis barnehage for familier som tjener mindre enn 533 500nok per år. KRF vil også innføre generelt lavere barnehage for familier som tjener mer. 

KRF ønsker også å etablere 2600 nye barnehageplasser og øke resursene til utdanning av barnehagelærere for fler dyktige barnehageansatte. KRF vil også senke fokusene på dokumentasjon og skoleutvikling i barnehagen. KRF vil heller satse på mer læring gjennom lek og aktivitet i barnehagen. 

Journalist: Sigurd Knudsen

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *