Author: Vilde Kaasene

Takk for oss i Sladdertinget

Helt siden stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen åpnet Ministortinget 2020, har tipsene strømmet på til Sladdertinget. Vi takker for alle kommentarer og irettesettelser. Før vi avslutter med beste minner så vil...